Eparchie pražská Chrám sv. Ivana českého

Milý poutníku,
Monastýr sv. Rostislava byl s požehnáním metropolita Doroteje založen v roce 2000. Domovní kapli zasvěcenou poustevníku Ivanu českému vysvětil v roce 2002 acibiskup pražský, metropolita českých zemí a Slovenska jeho blaženost vladyka Kryštof.

Posláním monastýru je sloužit věřícím v regionu a podporovat jejich zbožnost a vzdělávání ve víře. Slouží také jako ubytování případným poutníkům a na církví určenou dobu i potřebným.

Dnes je ,
( juliánského církevního kalendáře)Činnost monastýru:
  • pastorační činnost
  • humanitární pomoc v tuzemsku a v zahraničí
  • provozování sociálních služeb
  • služby pro vzdělávání a výchovu
  • poradenská sociální činnost

Bohoslužby pro veřejnost se konají každou neděli od 10.hodin.

Jinak dle dohody s věřícími.

Activity of Monastery:
  • Pastoral activity
  • Humanitarian help in the country and abroad
  • Social services
  • Educational services
  • Consultancy in social spheres

A few seminars will be held this year, the topic is „ The ways to religious understanding". People of different religions from this and other countries will attend the seminar.

The date of seminary about religious conciliation is 30.4.2011. The number of participants is 27. They are from 8 countries and of 5 different religions.

We kindly invite you all in the grace of God.


Bože, dej mi odvahu změnit, co se změnit dá,
smířit se s tím, co se změnit nedá
a moudrost poznat rozdíl.

Kontakt

Představený igumen.Damián(Urbášek)
Tel.: +420 731 519 999
E-mail: monastyr@seznam.cz

Adresa

Husovo nám.191
403 17 Chabařovice

Bohoslužby a liturgie

Bohoslužby - večerní od 18.hod.

Liturgie - od 10.hod.